Det finns 127 lotter på koloniområdet, varav sju är halva lotter. Varje hel lott är på ca 95 kvm. En medlem får ha högst tre lotter. Medlemsavgiften per år för en hel lott är 400 kr och för halv lott 200 kr. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.

 

Är du intresserad av att hyra en lott ska du skicka ett meddelande till föreningens mail adress: finnstakoloniforening@gmail.com. Ange namn, adress och telefonnummer. Det finns just nu lediga lotter.

 

Karta kolonilotter jpg.jpg