Välkommen till Finnsta koloniförening
 
Finnsta koloniområde ligger i Bro, där föreningen också har sitt säte. Föreningens syfte är att upplåta kolonilotter till sina medlemmar. Varje lott är på ca 95 kvm och en medlem kan nyttja max tre lotter. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och är 400 kronor per år för hel lott. Det finns 127 lotter. För närvarande finns det fyra lediga lotter. 
Den som önskar bli medlem i föreningen och bruka en lott ska anmäla sitt intresse via vårt kontaktformulär på hemsidan eller direkt till finnstakoloniforening@gmail.com
AKTUELLT

Årsmötet 2022 ägde rum den 9 april 2022. Du hittar protokollet under fliken Om föreningen

Odlarstart blir det den 23 april

IMG_20180910_101343.jpg