Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Föreningen har ca 100 medlemmar.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls årligen under oktober månad på tid och plats som styrelsen meddelar. Skriftlig kallelse sänds till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. Senaste årsmötet ägde rum 2021-10-09.

Föreningens stadgar, årsmötesprotokoll och ordningsregler hittar du här.

 

               

Valberedning

Ledamöter i valberedningen är 

Gunilla Kron, Rehema Ribberheim och Marlene Juthstrand. Gunilla Kron är sammankallande.

Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet och består av fem ledamöter och tre suppleanter. Ledamöterna kan väljas på ett eller två år. Styrelsen, som valts 2022-04-09 på årsmötet består av följande personer:

 

Ledamöter

Anne Taft, kassör tel 072 252 21 11

Malin Aaraas, tel 073 635 67 39

Ann Westlund, sekreterare, tel 073 041 66 25

Joanna Lukasiak, tel 073 707 08 96

Mikael Ek, ordförande, tel 070 277 44 47

 

Suppleanter

Dag Larsson, tel 073 916 52 84

Jamil Youseff, tel 073 981 35 00

Pär Engholm, tel 070 632 01 52

Revisorer

Till revisorer utsågs Ingrid Pettersson och Ingela Alexandersson